Projecten in ontwikkeling

Gepubliceerd op

Een overzicht van de projecten die momenteel in ontwikkeling zijn: Qpinch, Boortmalt, Connectum, Azteq, Total Energie, Ecluse II

  • Qpinch: Qpinch is een innovatief Antwerps bedrijf dat een chemische warmtepomp heeft ontwikkeld waarmee restwarmte terug kan opgevoerd worden tot proceswarmte. Fineg onderzoekt de financiering van zulke installaties bij bedrijven in de haven van Antwerpen.
  • Boortmalt: FINEG zal instaan voor de off balance financiering van 4 warmtewisselaars en aanpassingen aan de installatie van Boortmalt ten behoeve van aansluiting op WAN..
  • Connectum: Connectum is het bedrijf achter de “Knex-blokjes”.  Het is een Vlaams bedrijf gevestigd in Wuustwezel. Het bedrijf heeft een modulair systeem uitgewerkt en gepatenteerd om op vlotte wijze zonnepanelen te monteren op een drijvende structuur.  Er is interesse vanuit Water-Link en Pidpa om deze structuren te installeren op de spaarbekkens om algenvorming en verdamping tegen te gaan.  Het is de bedoeling om samen met IKA en Connectum een SPV op te richten die de installatie van deze zonnepanelen aanbiedt onder de vorm van “energy as a service”.
  • Azteq: Azteq is een Vlaams bedrijf actief in de bouw en exploitatie van zonnespiegels die warmte produceren onder de vorm van stoom. Analoog aan het Qpinch dossier onderzoekt FINEG de off balance financiering via HaaS van projecten van dit innovatief bedrijf met duurzame energieoplossingen.
  • Total Energie: FINEG onderzoekt de mogelijkheid van off balance financiering van warmteuitkoppeling uit de raffinaderij in Antwerpen voor invoeding van het nieuw aan te leggen warmtenet.
  • Ecluse II: Een uitbreiding op het Ecluse-project is momenteel in uitwerking. Via een nieuw te bouwen tunnel onder de Schelde zou Ecluse doorgetrokken worden naar een grote afnemer op rechteroever. Dit project kan leiden tot een bijkomende CO2 reductie van 150.000 ton per jaar. (ref link)