Finarmit

Gepubliceerd op

Op 23 december 2022 werd de besloten vennootschap FINARMIT opgericht. FINEG is 100% eigenaar van FINARMIT. Deze vennootschap zal investeren in duurzame projecten op de site van ArcelorMittal in Gent.

Eind 2022 zitten er 2 projecten in de pipeline.  Vooreerst het bouwen van een Top Recovery Turbine (TRT) met een vermogen van 6 MWe. Het betreft het afvangen en het over een turbine loodsen van hoogovengas. Deze turbine zal elektriciteit genereren. De restwarmte na turbinering zal onder de vorm van stoom deels worden aangeleverd aan de op de site aanwezige elektriciteitscentrale en deels rechtstreeks worden gebruikt door AM.  Vervolgens de bouw van een expansieturbine (SET) die de stoom afkomstig van een slibmonoverwerker van Aquafin zal afnemen. Elektriciteit en stoom afkomstig van verbrandingswarmte zal op deze wijze gerecupereerd worden en teruggeleverd aan Aquafin en Arcelor Mittal.